خدایا...

خدایا، تو را می خوانیم

خدایا

وقتی قلب*هایمان* کوچک*تر از غصه*هایمان* میشود
وقتی نمیتوانیم* اشک*هایمان* را پشت* پلک*هایمان* مخفی کنیم*
و بغض*هایمان* پشت* سر هم* میشکند
وقتی احساس* میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم*مان* است*
و رنج*ها بیشتر از صبرمان؛
وقتی امیدها ته* میکشد
و انتظارها به* سر نمیرسد
وقتی طاقتمان* تمام* میشود
و تحملمان* هیچ …

خدایا

آن* وقت* است* که* مطمئنیم* به* تو احتیاج* داریم
و مطمئنیم* که* تو
فقط* تویی که* کمکمان* میکنی …

خدایا

آن* وقت* است* که* تو را صدا میکنیم
و تو را میخوانیم
آن* وقت* است* که* تو را آه* میکشیم
تو را گریه* میکنیم
و تو را نفس* میکشیم

وقتی تو جواب* میدهی،
دانه*دانه* اشک*هایمان* را پاک* میکنی
و یکی یکی غصه*ها را از دلمان* برمیداری
گره* تک*تک* بغض*هایمان* را باز میکنی
و دل* شکسته*مان* را بند میزنی
سنگینی ها را برمیداری
و جایش* سبکی میگذاری و راحتی؛
بیشتر از تلاشمان* خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب*هایمان، لبخند

خواب*هایمان* را تعبیر میکنی
و دعاهایمان* را مستجاب*
آرزوهایمان* را برآورده می کنی؛
قهرها را آشتی میدهی
و سخت*ها را آسان
تلخ*ها را شیرین* میکنی
و دردها را درمان
ناامیدی ها، همه امید میشود
و سیاهی*ها سفید سفید …


خداوندا !
تنها تو را صدا میکنیم
و فقط تو را می خوانیمقلب


/ 2 نظر / 14 بازدید
نیازراد

دوباره مثل همیشه عالی بود[دست]ممنون[بغل][گل][ماچ]

kosar

سلام با هر دوتون قهرم خیلی خیلی خیلی نامردین ! ولی با این حال عیدتون مبارک [گل] در ضمن به خدا ازتون کم نمیشه پیش ما هم بیاین [گریه][قهر] واقعا که ......[قهر]