عشق مقدس

عشق همان گونه که شما را می پروراند شاخ و برگتان را هرس میکند همان گونه که از قامتتان بالا می رود و نازک ترین شاخه هایتان که به خاک چسبیده اند را می لرزاند.عشق شما را همچون خوشه های گندم برای خود دسته می کند می کوبدتان تا برهنه تان کند سپس غربالتان میکند تا از کاه جدایتان کند آسیابتان میکند تا سفید شوید ورزتان میدهد تا نرم شوید آنگاه شما را به آتش مقدس خود می سپارد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید.

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 54 بازدید