آدم واقعی!!

اگر
آدمها,آدمهای واقعی بودن با شخصیتهای واقعی...

دوستهای
خوب دیروز آدمهای معمولی امروز برایمان نمی شدند....

/ 1 نظر / 19 بازدید
حدیث دوست

جالبه من این متن رو تو انشای یه نفر شنیدم اگه گفتی کی؟![عینک]