آرزوی نفر سومی

دو تا آفریقایی با یه نفر سومی وسط بیایون بودن در همین حال و هوا بودن که یدفعه آفریقایی یه چراغ جادو پیدا می کنه.
بعد غوله می یاد بیرون و به آفریقایی میگه یه آرزو کن.

آفریقایی میگه: منو سفید کن.
تا اینو میگه سومی میزنه زیر خنده آفریقایی میگه: چیه برای چی میخندی؟
سومی گفت: همینجوری.
بعد غوله به آفریقایی دومیه گفت: تو چی می خوای؟
آفریقایی گفت: منم سفید کن .
دوباره سومی میزنه زیر خنده .
آفریقایی گفت برای چی میخندی؟
سومی باز گفت: همینجوری.
نوبت سومی میشه. غوله ازش می پرسه: تو چی می خوای .
سومی میگه: این دوتا رو سیاه کن.

/ 2 نظر / 20 بازدید
فاطمه محسنی

حسوده دیگه مثل خودم راستی سارا جان اگه خواستی روز دوشنبه بیا کانون ساعت 4 تا ....5.30 برات سوپرایز دارم

نفس1

ایول مثل خودم فقط یه ذره کرم داره ههههخخخخخخخخخ