ای کاش ...

یک پرستار استرالیایی
بزرگ‌ترین حسرت‌های آدم‌های در حال مرگ رو جمع کرده و پنج حسرت رو که بین بیشتر
آدم‌ها مشترک بوده منتشرکرده
به این شرح:

اولین حسرت: کاش جرات‌اش
رو داشتم اون جوری زندگی می‌کردم که می‌خواستم٬ نه اون جوری که دیگران از من توقع
داشتن

حسرت دوم: کاش این قدر
سخت کار نمی‌کردم

حسرت سوم: کاش شجاعت‌اش
رو داشتم که احساسات‌ام رو به صدای بلند عنوان کنم

حسرت چهارم: کاش رابطه‌هام
رو با دوستام حفظ می‌کردم

حسرت پنجم: کاش شادتر می‌بودم

/ 1 نظر / 19 بازدید
نیازراد

واقعا که این حسرت ها واقعین ومن که باهاشون موافقم[تایید][گل][رویا]