لحظه دیدار نزدیک است

 

لحظه دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام مستم

باز می لرزد دلم دستم

باز گوئی در جهان دیگری هستم

های نخراشی بغفلت گونه ام را تیغ

وای نپریشی صفای زلفکم باد

آبرویم را نریزی دل

ای نخورده مست

لحظه دیدار نزدیک است

مهدی اخوان

/ 2 نظر / 16 بازدید
شیما

خوشم اومد وبلاگ قشنگی .[لبخند]

سارا

خیلی بامزست امیدوارم موفق باشید[نیشخند]