آخر خط

تو بخوان،مرغ چمن

گرچه گلچین نگذارد که گلی باز شود،

تو بخوان، مرغ چمن، بلکه دلی باز شود.

باز شب ، شب ست

مهتاب شب که جامش از اختر لبالب است،

گر هر ستاره ماه شود،باز شب شب ست.

آئینه هم

بهار آمد،پریشان باغ من افسرده بود اما

به جو باز آمد آب رفته،ماهی مرده بود اما!

لا اسراف فی السراج

شبهای تیره،به که چراغان می کنی

اسراف نیست هرچه کنی خرج روشنی!

رفتم چو راه و ...

شد عرصه تنگ بر دلم،بیرهان شهر

رفتم چو راه و سر به بیابان گذاشتم.

حق و شکست

حق را ز شکست است درخشش،به درستی

پیروزی منصور همان بر سر دار است!

آخر خط

رسیده ایم من و نوبتم،به آخر خط

نگاه دار، جوان ها بگو سوار شوند.

مهدی اخوان ثالث

 

/ 0 نظر / 138 بازدید