نصیحت پدرانه

دوستانت بر سه گروهند :

دوست تو / دوست دوست تو / دشمن دشمن تو

و دشمنانت نیز بر سه گروهند :

دشمن تو / دوست دشمن تو / دشمن دوست تو

حضرت علی (ع)

قدر چهار چیز را قبل از دست دادن آن بدان :

ثروت را قبل از فقر

سلامتی را قبل از بیماری

جوانی را قبل از پیری

زندگی را قبل از مرگ 

پیامبر (ص)

عملی اگر کاشتی        ( عادتی )        درو خواهی کرد .

     عادتی اگر کاشتی       ( اخلاقی )        درو خواهی کرد .

           اخلاقی اگر کاشتی        ( سرنوشتی )       درو خواهی کرد .

 مراقب سرنوشت خود باشید .قلب

دیروز تو گذشت ,

    دیشب تو گذشت ,

          امروز تو گذشت ,

                  آیا در میان این همه گذشت ,

                                           تو هم می گذری ؟!

/ 2 نظر / 13 بازدید
nadiya

salam.kheyli ghashango khoondani boodan.makhsoosan in akhari.mamnoon khoshhal misham b manam sar bezani...

ستاره

واقعا زیبا و پرمعنا[ماچ]