اینگونه نگاه کنید..


مرد را به عقلش نه به ثروتش
.
زن را به وفایش نه به جمالش
.
دوست را به محبتش نه به کلامش
.
عاشق را به صبرش نه به ادعایش
.
مال را به برکتش نه به مقدارش
.
خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
.
اتومبیل را به کاراییش نه به مدلش
.
غذا را به کیفیتش نه به کمیتش
.
درس را به استادش نه به سختیش
.
دانشمند را به علمش نه به مدرکش
.
مدیر را به عمل کردش نه به جایگاهش
.
نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتابهایش
.
شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
.
دل را به پاکیش نه به صاحبش
.
جسم را به سلامتش نه به لاغریش
.
سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اشچشمکلبخند

/ 2 نظر / 15 بازدید
حدیث

سلام خوبین؟ میگم بیاین تعداد مطالب خیلی کوتاه مثلا در حد 5.6خطی رو زیاد کنین مطالبی که با کوتاهی و شیواییشون مستقیما روی ما اثر بذارن.بهم نخندینا تنهایی فکر کردم.[مغرور]

نیازراد

نوشته ی تورابه زیباییش نه................. عالی بود[دست]