بعد از تو

ای هفت سالگی 

ای لحظه ی شگفت عزیمت

بعد از تو هرچه رفت ، در انبوهی از جنون و جهالت رفت


بعد از تو که پنجره رابطه ای بود سخت زنده و روشن

میان ما و پرده

میان ما و نسیم

                      شکست

                                     شکست

                                                   شکست

 

بعد از تو آن عروسک خاکی

که هیچ چیز نمی گفت،هیچ چیز به جز آب،آب،آب

در آب غرق شد

 

بعد از تو ما صدای زنجره هارا کشتیم

و به صدای زنگ،که از روی حرف های الفبا بر می خاست

و به صدای صوت کارخانه ها،دلبستیم

 

بعد از تو که جای بازیمان زیر میز بود

از زیر میز ها  

به پشت میز ها

و از پشت میز ها 

به روی میز ها رسیدیم

و روی میز ها بازی کردیم

و باختیم،رنگ تو را باختیم،ای هفت سالگی

                                      ........................................

بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم

برای عشق قضاوت کردیم

و همچنان که قلب هامان

در جیب هایمان نگران بودند

برای سهم عشق قضاوت کردیم.

 

بعد از تو ما به قبرستان ها رو آوردیم

و مرگ،زیر چادر مادربزرگ نفس می کشید

و مرگ،آن درخت تناور بود

که زندگی این سوی آغاز 

به شاخه های ملولش دخیل می بستند

و مرده های آن سوی پایان

به ریشه های فسفری اش چنگ می زدند

و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود

که در چهار زاویه اش؛ناگهان چهار لاله ی آبی 

روشن شدند.

 

صدای باد می آید

 

صدای باد می آید،ای هفت سالگی

 

 

برخاستم و آب نوشیدم
 

و ناگهان به خاطر آوردم

 

که کشتزار های تو از هجوم ملخ ها چگونه ترسیدند.

چقدر باید پرداخت؟

چقدر باید 

برای رشد مکعب سیمانی پرداخت؟

 

ما هر چه را که باید از دست داده باشیم،از دست دادیم

ما بی چراغ به راه افتادیم

و ماه،ماه،ماده ی مهربان،همیشه در آنجا بود

در خاطرات کودکانه ی یک پشت بام کاهگلی

و بر فراز کشتزار های جوانی که از هجوم ملخ ها

                                                               می ترسیدند

چقدر باید پرداخت؟...                                                                          فروغ فرخزاد

/ 3 نظر / 24 بازدید
پریسا

تحت تاثیر قرار گرفتم[اوه]

حمیدhm2c

سلام واقعا وبلاگ جالبی داری به وبلاگ ما هم سر بهزن[منتظر]http://hm2c.persianblog.ir

متی

خیلی خوب بود..........[چشمک]