بیل گیتس،پسر یک نجار ساده

بعد از خوردن غذا بیل گیتس 5 دلار به عنوان انعام به پیشخدمت داد. پیشخدمت ناراحت شد . بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد و سوال کرد : چه اتفاقی افتاده ؟

پیشخدمت : من متعجب شدم ....

بخاطر این که در میز کناری پسر شما 50 دلار به من انعام داد در حالی که شما که پدر او هستید و پولدارترین انسان روی زمین هستید فقط 5 دلار انعام می دهید !!!

بیل گیتس خندید و جواب معناداری گفت :

او پسر پولدارترین مرد روی زمین است و من پسر یک نجار ساده ام .

/ 2 نظر / 29 بازدید
صبا

عالی ترین داستان بود خسته نباشی

نفس1

بیل گیتس هم سره پسررو شیره مالیدا نه؟