براستی پاسخ این سوال چیست؟

در یک نظر سنجی از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه جالبی به دست آمد از این قرار:

سوال : نظر خودتان را راجع به راه حل کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟

و کسی جوابی نداد...

چون در آفریقا کسی نمی دانست غذا یعنی چه ؟

در آسیا کسی نمی دانست نظر یعنی چه ؟

در اروپای شرقی کسی نمی دانست صادقانه یعنی چه ؟

در اروپای غربی کسی نمی دانست کمبود یعنی چه ؟

در آمریکا کسی نمی دانست سایر کشورها یعنی چه ؟؟؟؟

 

به امید آن روز که دیگر هیچ بهانه ای برای مطرح کردن این سوال در جوامع بشری وجود نداشته باشد .لبخند

/ 3 نظر / 22 بازدید

jaleb bod[گل]

night

salam site por mohtavae darid.....shad o kamyab bashid