با زندگی بازی کن!

زندگی یک آواز است             ,        آن را بخوان .

زندگی یک بازی است           ,         با آن بازی کن

 زندگی یک مبارزه است        ,        با آن مقابله کن .

زندگی یک رویا است            ,        به آن واقعیت ببخش .

زندگی یک فداکاری است      ,        آن را عرضه کن .

زندگی یک عشق است         ,        از آن لذت ببر .

   ( سای بابا ) عارف مشهور هندی

/ 0 نظر / 13 بازدید