زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است .

زندگی مسابقه نیست .

زندگی یک سفر است .

وتو آن مسافری باش 

                     که در هر گامش

                                  ترنم خوش لحظه ها جاری است .

با دم زدن در هوای گذشته

                و نگرانی فردا های نیامده

     زندگی را مگذار که از لابلای انگشتانت فرو لغزد ،

                        و آسان هدر رود .

رویاهایت را فرو مگذار

            که بی آنان زندگانی را امیدی نیست

                             و بی امید زندگانی را آهنگی نیست

که شنیدی درین بزم و می خوش بنشست

                   که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست.

 

 

 

( نانسی سیمس )

زندگی هم چون جرقه ای از زمان میان دو ابدیت است و ما هرگز طالع دو بار دیدن آن را نداریم .

زندگی آبتنی در حوضچه ی اکنون است .

وقتی می خواهی بنویسی «زندگی » نیم نگاهی به انتهای خط داشته باش که کج نروی .

زندگی دریای متلاطمی است که قطب نمای آن محبت است .

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
زهرا

که شنیدی که درین بزم و می خوش بنشست که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست