جملات پشت کامیونی

اگر از عشقت نکنم گریه و زاری به جهنم که مرا دوست نداری!

اگر خواهی بمیری بی بهانه

بخور ماست و خیار و هندوانه!

لاستیک قلبمو با میخ نگات پنچر نکن.

بر در دیوار قلبم نوشتم ورود ممنوع ! عشق آمد و گفت من بی سوادم.

قربان وجودت که وجودم ز وجودت بوجود آمده مادر.

شتاب مکن! مقصد خاک است.

رادیاتور عشق من از بهر تو، آمد به جوش!

کاش جاده زندگی هم دنده عقب داشت.

آب رادیاتور ماشین بخور محتاج نامردان نباش!

اتوبوس من غصه نخور، منم یه روز بزرگ میشم!(ژیان)

سر پایینی برنده سر بالایی شرمنده!

داداش مرگ من یواش!

کاش می شد سرنوشت را از سر نوشت.

زندگی نگه دار پیاده می شم.

محبت از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم برنمی دارد.

از عشق تو لیلی؛ رفتم زیر تریلی.

به مد پرستان بگو آخرین مد کفن است.

ای روزگار با ما شدی ناسازگار!

تاکسی نارنجی  از من نرنجی!

تجربه نام مستعاری است که بر خطاهای خود میگذاریم!

جهان باشد دبستان و همه مردم دبستانی

             چرا باید شود طفلی ز روز امتحان غافل؟!

داداش مرگ من یواش

امان از دست گلگیر ساز و نقاش!

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

رود می رود اما ریگذارش می ماند!

زندگی بدون عشق مثل ساندوچ بدون نوشابه هست!

سر پایینی نوکرتم سر بالایی شرمندتم(ژیان)

شب و روز رانندگی در جاده ها کار من است .

               از خطر باکی ندارم جون خدا یار من است!

عشق میکروبی است که از راه چشم وارد می شود و قلب را عاشق می کند!

کوه از بالا نشینی رتبه ای پیدا نکرد

             جاده از افتادگی از کوه بالا میرود!

گاز دادن نشد مردی عشق آن است که بر گردی!

نیم کیلو باش ولی مرد باش.

ایکاش زندگی دنده عقب داشت!

گشتم نبود نگرد نیست.

زگهواره تا گور بی خیال؟

جوانی المثنی ندارد.

علم بهتر است یا ثروت؟

         هیچکدام فقط ذره ای معرفت.

تند رفتن که نشد مردی

                  عشق است که برگردی

شد شد، نشد نشد.
برگ از درخت خسته می شه ، پاییز فقط یه بهانه است.

100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش راخوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی.
لوتی با ما به ازین باش که با خلق جهانی!

/ 0 نظر / 19 بازدید